Görme Engelliler

Müzik Aletleri Yapımı

müzik_aletlerimüzik_aletlerimüzik_aletlerimüzik_aletlerimüzik_aletlerimüzik_aletleri

 

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 

Müzik Aletleri Yapımı; işlevsel değerleri ile ülkemizde en çok kullanılan enstrümanların yapımına yönelik bir meslek alanıdır. bu alan ağırlıklı olarak sanat ve estetik bakış açısı yanında, ince işçilik becerisi gerektiren sanattır. 

Makineleşme ve her alandaki seri üretimin artması Müzik Aleti Yapımı alanında da etkili olmuştur. 

Seri üretim ve makine kullanımının müzik aleti yapımı hobi amaçlı usta-çırak ilişkisi içersinde öğrenilmiştir. Görsel ve işitsel araçların artması, bireyin sanatını daha geniş kitlelerin önünde yapma imkânlarının çoğalmasını sağlamıştır. Bu durum müzik aletleri alanında standart ve kaliteyi zorunlu hâle getirmiştir. Bütün bunlar okullarda mesleğin öğretimine başlanması gereğin ortaya çıkarmıştır. 

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER 

>Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcılığı 

>Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcılığı 

>Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcılığı 

>Yaylı Enstrüman Yapımcılığı 

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER 

>Müziği kolay algılayan, müziksel işitme yeteneği olan, 

>Enstrüman çalmaya ilgili ve yatkın olan, 

>Görme ve işitme duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda, 

>Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilen, 

>Ruhsal olarak sağlıklı olan, 

>Estetik bakış açısına sahip 

>Dikkatli ve titiz 

>Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir. 

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI 

Meslek liselerinin Müzik Aletleri Yapımı alanı; Mızaraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı, Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı , Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı ve Yaylı Enstrüman Yapımı dallarında eğitim verilmektedir. 

Lisans düzeyinde; meslek liseleri müzik aletleri yapım bölümünden mezun olanlar ÖSYM´ce yapılan öğrenci seçme sınavında, tespit edilen belli bir puan barajını aştıktan sonra üniversitelerce yapılan özel yetenek sınavıyla lisans düzeyindeki konservatuar ve müzik aletleri yapım alanında eğitimlerine devam edebilirler. 

Özel sektörde çalışanların ücreti , bilgi, yetenek , çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önüne alınarak değişkenlik gösterir.Tecrübe ve sanata olan yatkınlık ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI 

Bu mesleklerdeki elemanlar, ülkemizde ağırlıklı olarak bulunan küçük çaplardaki enstrüman yapım atölyelerinde iş bulabilirler, düşük maliyetlerle kendilerine ait atölye açabilirler. Bu meslek sanatsal ve estetik duygulara hitap ettiği için mesleği icra edenler, yaptıkları işten mutlu olabilirler. Bu mesleğin bilinen bir meslek hastalığı yoktur. 

Ayrıca konservatuarların enstrüman yapım bölümünde mezun olanlar meslek liselerinde Müzik Aletleri Yapım bölümünde öğretmen olabilirler. Koroların Lutufiye kadrolarında yer alabilirler.